VÄÄRTUSED

Väärtustame võrdsust

Kõik projektis osalejad on sama olulised: idee, planeerimine, tööjõud, finantsid jne. Ükski inimene, mõte ega tunne pole parem ega halvem kui teine. Seetõttu suhtume kõigisse ja kõigesse austusega ning heatahtlikult. Demokraatlikul otsustamisel on igaühel sõnaõigus.

 

Inspireerime ja töötame rõõmuga

On oluline, et igaüks teeb ja annab ainult niipalju, kui ta suudab rõõmuga anda. Inspireerime vastastikku teineteist ja tunneme heameelt nii iseenda kui teiste saavutuste üle. Koostöö kaudu oleme tugevamad ning läbi selle saab palju rohkem sündida.

 

Suhtume tänulikkusega

Kui mõned konkreetsed protsessid välja arvata, põhineb enamik tööd vabatahtlikul panusel. Seetõttu oleme tänulikud iga suure või väikese sammu eest, mille keegi astub. Vastastikune tagasiside andmine ja tänu avaldamine on kogu projekti oluline nurgakivi.

 

Idandame jätkusuutlikkust

Renoveerime ja majandame seda kompleksi parimal võimalikul viisil, võttes samal ajal arvesse nii ümbritsevat loodust kui keskkonda. Meie igapäevases tegevuses on kesksel kohal taaskasutus ehk siis võimalikult väike ökoloogiline jalajälg.

Oleme avatud ja ausad

Ajame oma asju avatud meele ja avatud südamega. Ühtlasi oleme kõigis tegemistes ausad ning läbipaistvad. Kui midagi läheb valesti või pole päris nii, nagu vaja, lähtume põhimõttest, et parem karm tõde kui ilus vale, et saaksime tekkinud olukorra konstruktiivselt lahendada. Eksimine on inimlik, kuid olles tolerantsed ja paindlikud, saame igast kogemusest õppida.

 

Oleme eeskujuks

Anname endale aru, et meie teod räägivad valjemini kui meie sõnad. Seetõttu jälgime hoolikalt, et need oleksid omavahel kooskõlas. Oleme eeskujuks nii enda meeskonna liikmetele, maja külalistele kui ka laiemalt. Selle ühise ettevõtmise nimel kusagil (näiteks meedias) avalikult sõna võttes peame eelnevalt nõu teiste meeskonna liikmetega.

Naudime edifikeerimist

Edifikeerimine on lühidalt öeldes teiste esile tõstmine, sealhulgas näiteks positiivne tagarääkimine ehk siis kellegi teadlik kiitmine, julgustamine, tunnustamine moraalselt, emotsionaalselt või mõnel muul moel. Ühtlasi mõistame selle tegevuse õige tooni ja fooni olulisust. See kõik loob meeskonnasisese positiivse energia, mis kumab ka väljapoole.

© 2017 by Ohtu-Kallas 15. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now